Ano ang dapat mong gawin sa di-nais at pasong gamot?

decorative image of medication