Suriin ang Pakete

Kung mayroong anumang partikular na tagubilin para sa pagtatapon na nasa label, package, o package insert, sundin ang mga tagubilin na iyon. Huwag i-flush ang anumang gamot sa lababo o inodoro maliban kung partikular na inutos ito sa iyo sa packaging.

Para maprotektahan ang privacy mo, pinapaalala sa mga pasyente na alisin ang lahat ng impormasyong nakatutukoy sa pagkakakilanlan sa mga etiketa o packaging ng gamot bago itapon ang mga di-nais na gamot.