San Francisco City and County, CA

Tumutulong ang mga gamot sa paglunas sa mga sakit, pamamahala ng mga pabalik-balik na kondisyon, at pagpapbuti ng kalusugan at kapakanan para sa milyun-milyong Amerikano. Importanteng inumin ng mga pasyente ang kanilang gamot ayon sa pagkakareseta ng kanilang tagapaglaan ng pangangalaga sa kalusugan. Gayunpaman, kung mayroon kang mga paso o di-nais na gamot, importante at madali lang ang wastong pagtapon sa mga ito.

Unwanted Medications