Nakakatulong ang mga gamot sa paggamot ng mga
sakit, pamamahala sa mga pabalik-balik na kondisyon,
at pagpapabuti ng kalusugan at kapakananng milyun-milyong
Amerikano. Napakahalagang gamitin ng mga pasyente
ang kanilang mga gamot alinsunod sa inireseta ng provider
ng kanilang pangangalagang pangkalusugan. Gayunpaman,
kung mayroon kang nag-expire o hindi kailangang
amot, ang wastong pagtatapon ay mahalaga at madali lang

查看本页面(中文)
Просмотреть страницу на русском языке
Ver esta página en español
Tingnan ang page na ito sa Tagalog
Unwanted Medications