Nakakatulong ang mga gamot sa paggamot ng mga

sakit, pamamahala sa mga pabalik-balik na kondisyon,

at pagpapabuti ng kalusugan at kapakananng milyun-milyong

Amerikano. Napakahalagang gamitin ng mga pasyente

ang kanilang mga gamot alinsunod sa inireseta ng provider

ng kanilang pangangalagang pangkalusugan. Gayunpaman,

kung mayroon kang nag-expire o hindi kailangang

amot, ang wastong pagtatapon ay mahalaga at madali lang

 

查看本页面(中文)
Ver esta página en español
Tingnan ang page na ito sa Tagalog
Unwanted Medications