Nakakatulong ang mga gamot sa paggamot ng mga sakit, pamamahala sa mga pabalik-balik na kondisyon, at pagpapabuti ng kalusugan at kapakananng milyun-milyong Amerikano. Napakahalagang gamitin ng mga pasyente ang kanilang mga gamot alinsunod sa inireseta ng provider ng kanilang pangangalagang pangkalusugan. Gayunpaman, kung mayroon kang nag-expire o hindi kailangang amot, ang wastong pagtatapon ay mahalaga at madali lang.

Unwanted Medications