Kontakin ang

Kung nakakaranas ka ng emergency na medikal, paki-dial ang 9-1-1. Kung nakakaranas ka ng hindi emergency kung nangangambang ikaw o miyembro ng pamilya ay nakalunok ng nakalalason, tawagan ang Poison Control sa 800-222-1222. Kung mayroon kang katanungan tungkol sa iyong paggagamot,paki-tawagan ang iyong tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan. इस पृष्ठ को भारतीय भाषा में देखेंこのページを日本語でご覧ください이 페이지를 한국어로보기Ver esta página en españolTingnan ang page na ito sa Tagalog查看本页面(中文)Xem trang này bằng tiếng việt

Para sa mga sagot sa ilang madalas itanong tungkol sa MED-Project, i-click dito.  

Residents

If you are a resident of Santa Clara County and have questions about MED-Project, please contact:1-(844)-MED-PROJ or 1-(844) 633-7765

Opisina ng mga Parmasiya at Alagad ng Batas

Kung ikaw ay isang retail pharmacy, ospital/klinik ng parmasya, o alagad ng batas na interesado sa pag-host ng drop-box, kontakin ang:Doktor Victoria Travis, PharmD, MS, MBADirektor ng ProgramaMED-Project LLCTelepono: (844) 677-6532Fax: (510) 686-8837Email: santaclaracounty@med-project.org

Drug Producers

Kung ikaw ay isang tagagawa ng gamot na interesadong sumali sa isang MED-Project stewardship na plano, kontakin ang:Telepono: (202) 495-3131Email: compliance@med-project.org