Mga Pakete na Mail-Back

Ang mga Serbisyo ng Mail-Back para sa hindi na Kailangang Mga Gamot at Mga gamot na Naglalaman ng Iodine ay available sa mga residente kung hihilingin.

Paki-kumpleto ang form sa ibaba para humiling ng pre-paid, pre-addressed na mail-back na pakete. Maaari isumite ang form na ito ng higit sa isa kung kinakailangan ng maramihang mga pakete.

Ang mga Lokasyon ng Mail-Back Package Distribution ay maaaring available sa inyong lugar.

Tinanggap: Anumang dosis ng gamot, maliban sa mga nakalista sa ibaba, sa kanilang orihinal na lalagyan o selyadong supot.*

*Kung ililipat ang mga gamot sa isang selyadong bag, pakisiguro na i-recycle ang lahat ng natitirang pakete.

Hindi Tinatanggap: Anumang dosis ng gamot na hindi nakalista sa itaas, tulad ng mga halamang gamot, bitamina, suplemento, kosmetiko, iba pang personal na mga pangangalagang produkto, compressed cylinders, aerosols, inhalers, medical na mga device, matalas, ipinagbabawal na mga gamot, mga gamot na naglalaman ng iodine.


इस पृष्ठ को भारतीय भाषा में देखें このページを日本語でご覧ください 이 페이지를 한국어로보기 Ver esta página en español Tingnan ang page na ito sa Tagalog 查看本页面(中文) Xem trang này bằng tiếng việt

Select your Package type*

Contact Information