Mga Lokasyong Madaling Puntahan

Pinapahintulutan ng kiosk drop-off sites ng komunidad ang mga residente na dalhin ang kanilang napaso o hindi na kailangang mga gamot sa kumbinyente, centralized na lokasyon para sa tamang pagtatapon.

Tinanggap: Anumang dosis ng gamot, maliban sa mga nakalista sa ibaba, sa kanilang orihinal na lalagyan o selyadong supot.

Kung ililipat ang mga gamot sa isang selyadong bag, pakisiguro na i-recycle ang lahat ng natitirang pakete.

Hindi Tinatanggap: Anumang dosis ng gamot na hindi nakalista sa itaas, tulad ng mga halamang gamot, bitamina, suplemento, kosmetiko, iba pang personal na mga pangangalagang produkto, compressed cylinders, aerosols, inhalers, medical na mga device, matalas, ipinagbabawal na mga gamot, mga gamot na naglalaman ng iodine.

Para mahanap ang pinakamalapit na lugar ng pagtatapunan ng mga hindi na kailangang gamot o para mahanap ang mail-back distribution site, ilagay ang iyong zip code sa ibaba.


इस पृष्ठ को भारतीय भाषा में देखें このページを日本語でご覧ください 이 페이지를 한국어로보기 Ver esta página en español Tingnan ang page na ito sa Tagalog 查看本页面(中文) Xem trang này bằng tiếng việt

To find the nearest disposal location, enter your zip code below.Upang mahanap ang pinakamalapit na lokasyon ng pagtatapon para sa mga hindi na nais na gamot o upang matagpuan ang lugar ng distribusyon ng mail-back, ipasok ang iyong zip code sa ibaba.