Mga event para sa Pagbawi ng Gamot

Nag-aalok sa mga residente ang mga lokal na event para sa pagbawi ng gamot ng libre at madaling paraan ng pagtatapon ng mga nag-expire o hindi kailangang gamot. Ang lokal na mga awtoridad at MED-Project ay maaaring mag-isponsor ng pagbawi ng mga gamot sa inyong lugar.

Tinanggap: Anumang dosis ng gamot, maliban sa mga nakalista sa ibaba, sa kanilang orihinal na lalagyan o selyadong supot.

Kung ililipat ang mga gamot sa isang selyadong bag, pakisiguro na i-recycle ang lahat ng natitirang pakete.

Hindi Tinatanggap: Anumang dosis ng gamot na hindi nakalista sa itaas, tulad ng mga halamang gamot, bitamina, suplemento, kosmetiko, iba pang personal na mga pangangalagang produkto, compressed cylinders, aerosols, inhalers, medical na mga device, matalas, ipinagbabawal na mga gamot, mga gamot na naglalaman ng iodine..

*Bisitahin ang seksyon ng Kumbinyenteng Mga Kiosk para sa iba pang impormasyon sa mga opsyon ng pagtatapon na maaaring available sa inyong lugar.


इस पृष्ठ को भारतीय भाषा में देखें このページを日本語でご覧ください 이 페이지를 한국어로보기 Ver esta página en español Tingnan ang page na ito sa Tagalog 查看本页面(中文 ) Xem trang này bằng tiếng việt

 

KALENDARYO NG LOKAL NA MGA KAGANAPAN SA PAGBAWI

Idaragdag ang Mga Kaganapan sa Pagbawi kapag mayroon nang mga lokasyon.