Gửi trả hàng

DỊCH VỤ GỬI TRẢ THUỐC

Dịch vụ gửi trả đối với thuốc hết hạn hoặc không dùng đến là dịch vụ miễn phí theo yêu cầu dành cho cư dân là người khuyết tật và/hoặc phải ở trong nhà. Thuốc dưới dạng bào chế, trừ các loại thuốc được xác định là Không được chấp nhận dưới đây, đặt trong hộp đựng của nhà sản xuất hoặc túi kín.

LƯU Ý: Những vật phẩm sau không được chấp nhận trong Bì thư Gửi trả Thuốc: Thảo dược, vitamin, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác, thiết bị y tế, xylanh nén, aerosol, vật sắc nhọn, thuốc bất hợp pháp và các loại thuốc có chứa i-ốt.

Nếu quý vị chuyển thuốc sang túi kín, vui lòng tái chế tất cả bao bì còn lại.

Vui lòng điền vào đơn dưới đây để yêu cầu gói gửi trả có điền sẵn địa chỉ và trả trước. Hướng dẫn tiêu hủy sẽ được cung cấp trong tất cả các dịch vụ gửi trả. Vui lòng nộp đơn riêng cho mỗi loại gói gửi trả.

Chọn loại gói của bạn*

Bạn cần bao nhiêu gói?

thông tin liên lạc

* Ô bắt buộc
One or more fields have an error. Please check and try again.