Liên hệ

Nếu bạn gặp trường hợp cần cấp cứu, vui lòng gọi 9-1-1. Nếu không phải trường hợp cấp cứu nhưng quý vị nghi ngờ rằng bản thân hoặc người nhà đã ăn phải đồ độc hại, vui lòng gọi cho trung tâm Kiểm soát Chất độc theo số 1 (800) 222-1222.

Nếu bạn có thắc mắc về thuốc của bạn, vui lòng gọi cho nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Để có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về MED-Project, hãy nhấn vào đây.

Cư dân

Nếu quý vị là cư dân tại Santa Clara County và có câu hỏi về MED-Project, vui lòng liên hệ:

1 (844) MED-PROJECT hoặc 1 (844) 633-7765 hoặc (TTY: 711)

Quầy tiện lợi

Nếu quý vị là đại diện cho nơi đặt quầy thu hồi, hiệu thuốc bán lẻ hay bệnh viện/phòng khám có hiệu thuốc tại chỗ hoặc cơ quan thực thi pháp luật quan tâm tới việc đặt ki-ốt, vui lòng liên hệ:

Dr. Victoria Travis, PharmD, MS, MBA
Giám đốc chương trình quốc gia
MED-Project LLC
Số điện thoại: 1 (833) MED-PROJECT or 1 (833) 633-7765
Fax: 1 (866) 633-1812
Email thắc mắc về tiêu hủy thuốc: santaclaracounty@med-project.org
Email thắc mắc về tiêu hủy vật sắc nhọn:  santaclaracountysharps@med-project.org

Nhà sản xuất thuốc

Nếu quý vị là nhà sản xuất thuốc và muốn tham gia Kế hoạch Quản lý của MED-Project, vui lòng liên hệ:

Số điện thoại: 1 (202) 495-3131
Email: compliance@med-project.org

Nhà sản xuất vật sắc nhọn

Nếu quý vị là nhà sản xuất vật sắc nhọn hoặc nhà sản xuất thuốc thường dùng để tiêm ngoài cơ sở y tế và bán trong khu vực tài phán và muốn tham gia kế hoạch quản lý sản phẩm của MED-Project, vui lòng liên hệ:

Số điện thoại: 1 (202) 495-3131
Email: compliance@med-project.org