Kiểm tra bao bì

Nếu có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào trên nhãn mác, bao bì, hoặc hướng dẫn sử dụng đi kèm, xin hãy làm theo hướng dẫn. Không xả bất kỳ loại thuốc nào xuống bồn rửa hoặc bồn cầu trừ khi có hướng dẫn cụ thể trên bao bì.

Tuyệt đối không ném các vật sắc nhọn vào thùng rác hoặc khu tái chế, và không xả chúng xuống bồn cầu. Ném vật sắc nhọn vào thùng rác hoặc khu tái chế có thể khiến công nhân vệ sinh môi trường, bảo vệ, người quản lý khu nhà, thành viên trong gia đình và trẻ nhỏ có nguy cơ bị thương.

Để bảo vệ quyền riêng tư, các bệnh nhân được nhắc nhở phải xóa bỏ tất cả thông tin có thể nhận dạng cá nhân trên nhãn dán hoặc bao bì thuốc trước khi tiêu hủy thuốc không dùng đến.