Quầy tiện lợi

Các địa điểm trả thuốc tại cộng đồng cho phép người dân mang thuốc hết hạn hoặc không sử dụng nữa đến địa điểm thuận tiện, tập trung để thải bỏ đúng cách.

Được chấp nhận: Dược phẩm ở bất kỳ dạng bào chế nào, trừ những loại được liệt kê bên dưới, trong vật chứa gốc hoặc túi dán kín.

Nếu chuyển thuốc vào túi dán kín, vui lòng chắc chắn tái chế tất cả bao bì còn lại.

Không chấp nhận: Dược phẩm ở bất kỳ dạng bào chế nào không được liêt kê ở trên, thảo dược, vitamin, sản phẩm bổ sung, các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác, xylanh khí nén, bình phun, ống hít, thiết bị y tế, vật nhọn, thuốc cấm, thuốc chưa iốt.

Để tìm các vị trí thải bỏ thuốc không dùng nữa gần nhất hoặc để định vị địa điểm phân phối gửi trả hàng, hãy nhập mã zip của bạn bên dưới.


इस पृष्ठ को भारतीय भाषा में देखें このページを日本語でご覧ください 이 페이지를 한국어로보기 Ver esta página en español Tingnan ang page na ito sa Tagalog 查看本页面(中文) Xem trang này bằng tiếng việt

To find the nearest disposal location, enter your zip code below.To find the nearest disposal or mail-back distribution location, enter your zip code below.