Whatcom County, WA

Thuốc giúp trị bệnh, kiểm soát các bệnh mãn tính, cải thiện sức khỏe và sức khỏe toàn diện cho hàng triệu người Mỹ. Việc bệnh nhân sử dụng thuốc theo chỉ định của nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe là rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu quý vị có thuốc hết hạn hoặc không dùng đến, việc tiêu hủy đúng cách là quan trọng và dễ dàng.

Unwanted Medications