Gửi trả hàng

DỊCH VỤ GỬI TRẢ THUỐC

Dịch vụ gửi trả đối với thuốc hết hạn hoặc không dùng đến là dịch vụ miễn phí theo yêu cầu dành cho cư dân là người khuyết tật và/hoặc phải ở trong nhà. Các địa điểm phân phối gửi trả cũng có thể có sẵn tại khu vực của quý vị. Thuốc dưới dạng bào chế, trừ các loại thuốc được xác định là Không được chấp nhận dưới đây, đặt trong hộp đựng của nhà sản xuất hoặc túi kín. Những người cung cấp dịch vụ chăm sóc dành cho cư dân cũng có thể thay mặt họ yêu cầu Gói Gửi trả.

LƯU Ý: Những vật phẩm sau không được chấp nhận trong Bì thư Gửi trả Thuốc: Thảo dược, vitamin, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác, thiết bị y tế, pin, nhiệt kế chứa thủy ngân, vật sắc nhọn,thuốc bất hợp pháp, ống hít và sản phẩm diệt bọ ve cho vật nuôi.

Nếu quý vị chuyển thuốc sang túi kín, vui lòng tái chế tất cả bao bì còn lại.

DỊCH VỤ GỬI TRẢ ỐNG HÍT

Dịch vụ gửi trả đối với ống hít là dịch vụ miễn phí theo yêu cầu dành cho các cư dân cư dân có thể chất khác biệt và/hoặc phải ở trong nhà. Những người cung cấp dịch vụ chăm sóc dành cho cư dân cũng có thể thay mặt họ yêu cầu Gói Gửi trả.

LƯU Ý: Chỉ đặt ống hít không bị hư hại trong hộp đựng của nhà sản xuất vào Gói Gửi trả Ống hít. Gói Gửi trả Ống hít chỉ có thể dùng cho ống hít và không thể nhận các loại vật phẩm khác.

DỊCH VỤ GỬI TRẢ DỤNG CỤ TIÊM

Dịch vụ Gửi trả đối với dụng cụ tiêm bơm sẵn dung dịch thuốc dành cho tất cả cư dân khi có yêu cầu.

LƯU Ý: Gói Gửi trả Dụng cụ tiêm chỉ có thể sử dụng cho dụng cụ tiêm bơm sẵn dung dịch thuốc và không thể sử dụng cho ống hít hoặc các loại thuốc không dùng đến hoặc vật phẩm khác.

Vui lòng điền vào đơn dưới đây để yêu cầu gói gửi trả có điền sẵn địa chỉ và trả trước. Hướng dẫn tiêu hủy sẽ được cung cấp trong tất cả các dịch vụ gửi trả. Vui lòng nộp đơn riêng cho mỗi loại gói gửi trả.

Chọn loại gói của bạn*

Bạn cần bao nhiêu gói?

thông tin liên lạc

* Ô bắt buộc
One or more fields have an error. Please check and try again.