ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN TRANG WEB VÀ TỔNG ĐÀI ĐỐI VỚI CƯ DÂN

MED-Project coi trọng quyền riêng tư của quý vị. Tuyên bố công khai về chính sách quyền riêng tư công cộng của MED-Project mô tả cách thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị khi quý vị truy cập trang medproject.org (tức “trang web”). Trang web được sở hữu và kiểm soát bởi:

MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036

Các tuyên bố sau xác định việc thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và lý do

Khi quý vị truy cập trang web, chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin về thiết bị của quý vị bao gồm thông tin trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của quý vị. Chúng tôi gọi những thông tin được tự động thu thập này là “Thông tin thiết bị”.

Chúng tôi thu thập thông tin thiết bị nhờ các công nghệ sau:

 1. “Cookie” là các tệp dữ liệu có trên thiết bị hoặc máy vi tính của quý vị. Cookie thường bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng truy cập http://www.allaboutcookies.org.
 2. “Tệp nhật kí” theo dõi hành động diễn ra trên trang web và thu thập dữ liệu, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt web, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang chuyển hướng/thoát và dấu ngày/giờ.
 3. “Bọ web”, “tag” và “pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách quý vị duyệt web.

Khi quý vị đăng nhập vào trang web của chúng tôi, yêu cầu hay thử yêu cầu bì thư, hoặc gọi đến tổng đài của chúng tôi để trao đổi về bì thư, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin nhất định về quý vị. Những thông tin này bao gồm tên và địa chỉ của quý vị, cũng như loại bì thư mà quý vị cần. Do đó, chúng tôi cũng thu thập:

 • Ngày quý vị đặt hàng
 • Mã số theo dõi bì thư
 • Ngày chuyển hàng
 • Ngày nhận bì thư
 • Thông tin về nội dung cần tiêu hủy bên trong bì thư.

Vì mục đích của chính sách, các thông tin trên được gọi là “Thông tin đặt hàng”.

“Thông tin cá nhân” được đề cập trong chính sách quyền riêng tư này bao gồm cả thông tin thiết bị và thông tin đặt hàng.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị như thế nào

Thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cải thiện và tối ưu hóa trang web của chúng tôi. Ví dụ, thông tin thiết bị có thể giúp chúng tôi phân tích cách khách hàng duyệt và tương tác với trang web, đồng thời cho phép chúng tôi xác định mức độ thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi sử dụng thông tin thiết bị để sàng lọc rủi ro và gian lận tiềm tàng (ví dụ, địa chỉ IP của quý vị).

Thông tin đặt hàng mà chúng tôi thu thập được sử dụng để đáp ứng bất kỳ đơn đặt hàng nào qua trang web, bao gồm việc chuẩn bị gửi hàng, cung cấp hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn đặt hàng, và cung cấp thông tin theo dõi đơn hàng cho quý vị.

Thông tin đặt hàng được sử dụng để:

 • Tương tác với quý vị;
 • Gửi cho quý vị gói bưu phẩm gửi lại dành cho thuốc không dùng đến hoặc vật sắc nhọn mà quý vị muốn tiêu hủy và nằm trong phạm vi chương trình của chúng tôi;
 • Sàng lọc rủi ro hoặc gian lận tiềm tàng trong các đơn đặt hàng; và
 • Cung cấp thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi cho quý vị.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị như thế nào

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho quý vị và để vận hành công việc của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba nằm trong các nhóm sau:

 • Cơ quan chính quyền của tiểu bang và quận, như Bộ y tế;
 • Các công ty dược; và
 • Các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận: Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị nếu cần để tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành của tiểu bang, địa phương hoặc liên bang. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị theo yêu cầu của trát hầu tòa, lệnh khám xét hoặc các yêu cầu pháp lý khác về thông tin mà chúng tôi nhận được, hoặc để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị như thế nào

MED-Project lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị một cách cẩn thận và với sự quan tâm thích đáng. Chúng tôi mã hóa và lưu trữ thông tin cá nhân trên một máy chủ trên nền tảng đám mây bảo mật được quản lý tập trung.

Các thay đổi đối với chính sách này

MED-Project có quyền cập nhật chính sách theo thời gian nhằm phản ánh các thay đổi trong thực hành của chúng tôi, hoặc theo yêu cầu của pháp luật. MED-Project coi việc quý vị tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc quý vị đồng ý và chấp thuận các thay đổi về chính sách này.

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư với các chi tiết được cung cấp dưới đây:

MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036