ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN TRANG WEB VÀ TỔNG ĐÀI ĐỐI VỚI CƯ DÂN

MED-Project coi trọng quyền riêng tư của quý vị. Tuyên bố tiết lộ về Chính sách Quyền riêng tư công khai của MED-Project mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông tin cá nhân của quý vị khi quý vị truy cập med-project.org MED-Project coi trọng quyền riêng tư của quý vị. Tuyên bố tiết lộ về Chính sách Quyền riêng tư công khai của MED-Project mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông tin cá nhân của quý vị khi quý vị truy cập:

MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036

Những tiết lộ sau đây xác định các biện pháp thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ LÝ DO

Khi quý vị truy cập Trang web, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin về thiết bị của quý vị bao gồm thông tin trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ, vị trí và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của quý vị. Chúng tôi gọi những thông tin được tự động thu thập này là “Thông tin thiết bị”.

Chúng tôi thu thập Thông tin thiết bị nhờ các công nghệ sau:

 1. “Cookie” là các tệp dữ liệu có trên thiết bị hoặc máy tính của quý vị. Cookie thường bao gồm một mã định danh duy nhất ẩn danh. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng truy cậpt http://www.allaboutcookies.org.
 2. “Tệp nhật kí” theo dõi hành động diễn ra trên Trang web và thu thập dữ liệu, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang chuyển hướng/thoát, vị trí và dấu ngày/giờ.
 3. “Bọ web”, “tag” và “pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách quý vị duyệt Trang web.

Khi quý vị đăng nhập vào Trang web của chúng tôi, yêu cầu hay thử yêu cầu gói gửi trả, hoặc gọi đến tổng đài của chúng tôi và yêu cầu gói gửi trả, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định về quý vị. Những thông tin này bao gồm tên, địa chỉ của quý vị và loại gói gửi trả quý vị đang yêu cầu.

Do đó, chúng tôi cũng thu thập:

 • Ngày quý vị yêu cầu.
 • Mã số theo dõi gói gửi trả.
 • Ngày gửi hàng.
 • Ngày nhận được gói gửi trả.
 • Thông tin về loại gói gửi trả đã yêu cầu.

Vì mục đích của Chính sách này, các thông tin trên được gọi là “Thông tin yêu cầu”.

“Thông tin cá nhân” được đề cập trong Chính sách Quyền riêng tư này bao gồm cả Thông tin thiết bị và Thông tin yêu cầu.

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cải thiện và tối ưu hóa Trang web của chúng tôi. Ví dụ: Thông tin thiết bị có thể giúp chúng tôi tạo phân tích về cách khách hàng duyệt và tương tác với Trang web, đồng thời cho phép chúng tôi xác định mức độ thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi sử dụng Thông tin thiết bị để sàng lọc rủi ro và gian lận tiềm tàng (ví dụ: địa chỉ IP của quý vị).

Thông tin yêu cầu chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào đưa ra thông qua Trang web, bao gồm cả việc sắp xếp gửi hàng.

Thông tin yêu cầu được sử dụng để:

 • Trao đổi với quý vị.
 • Gửi cho quý vị gói gửi trả dành cho thuốc không dùng đến hoặc vật sắc nhọn mà quý vị muốn tiêu hủy và nằm trong phạm vi chương trình của chúng tôi.
 • Sàng lọc rủi ro hoặc gian lận tiềm tàng trong các yêu cầu.
 • Cung cấp cho quý vị thông tin hoặc phạm vi tiếp cận và kiến thức liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không thu thập các danh mục Thông tin cá nhân bổ sung hoặc sử dụng Thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập cho các mục đích khác, không liên quan hoặc không phù hợp mà không thông báo cho quý vị.

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba cho các mục đích kinh doanh gồm cung cấp dịch vụ cho quý vị và điều hành chương trình của chúng tôi. Khi chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân cho các mục đích kinh doanh đã nêu ở trên, chúng tôi đã ký một hợp đồng mô tả mục đích và yêu cầu người nhận phải giữ bí mật Thông tin cá nhân đó và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ thực hiện hợp đồng. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân với bên thứ ba nằm trong các nhóm sau:

 • Các cơ quan chính quyền của tiểu bang và quận, như Sở Y Tế.
 • Các công ty dược phẩm tài trợ cho các dịch vụ của chương trình.
 • Nhà cung cấp thực hiện các hoạt động.
 • TKiểm toán viên bên thứ ba tham gia theo dõi chương trình.

Chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin cá nhân của quý vị nếu cần để tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành của tiểu bang, địa phương hoặc liên bang. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị theo yêu cầu của trát hầu tòa, lệnh khám xét hoặc các yêu cầu hợp pháp khác về thông tin mà chúng tôi nhận được, hoặc để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi.

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

n trên các máy chủ trên nền tảng đám mây bảo mật.

DANH MỤC NGUỒN THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Danh mục nguồn thu thập thông tin bao gồm:

 • Người tiêu dùng trực tiếp
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet
 • Nhà cung cấp phân tích dữ liệu
 • Cơ quan chính quyền
 • Hệ điều hành và nền tảng

NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

MED-Project bảo lưu quyền cập nhật Chính sách này theo từng thời điểm nhằm phản ánh những thay đổi về việc thực hành của chúng tôi, hoặc theo yêu cầu của pháp luật. MED-Project coi việc quý vị tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với quý vị đồng ý và chấp thuận những thay đổi về Chính sách này.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để biết thêm thông tin về việc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn khiếu nại hay gửi yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng bất kỳ phương thức nào sau đây:

Qua điện thoại theo số (833) 633-7765

Qua email tại địa chỉ legalaffairs@med-project.org

Qua thư tín đến:
MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036

QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CALIFORNIA

Lưu ý: Nếu quý vị không phải là cư dân California, các quyền sau đây có thể không áp dụng với quý vị.

QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN CỤ THỂ VÀ QUYỀN DI CHUYỂN DỮ LIỆU

Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ một số thông tin cho quý vị về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của quý vị trong 12 tháng qua. Sau khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng, chúng tôi sẽ tiết lộ cho quý vị:

 • Danh mục Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về quý vị.
 • Danh mục các nguồn Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về quý vị.
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của chúng tôi đối với việc thu thập hoặc bán thông tin cá nhân đó.
 • Danh mục các bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân đó.
 • Các đoạn Thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về quý vị (còn được gọi là yêu cầu di chuyển dữ liệu).
 • Liệu chúng tôi đã tiết lộ Thông tin cá nhân của quý vị vì mục đích kinh doanh hay không, các danh mục Thông tin cá nhân mà mỗi nhóm người nhận có được.

QUYỀN YÊU CẦU XÓA

Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập từ quý vị và giữ lại, và phải tuân theo một số trường hợp ngoại lệ. Sau khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng, chúng tôi sẽ xóa (và hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) Thông tin cá nhân của quý vị khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi trường hợp ngoại lệ được áp dụng. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa của quý vị nếu việc giữ lại thông tin là cần thiết để chúng tôi hoặc (các) nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi:

 • Hoàn thành giao dịch mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân cho việc đó, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà quý vị yêu cầu.
 • Thực hiện các hành động được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra giữa chúng tôi và quý vị, thực hiện các điều khoản của văn bản bảo hành hoặc thu hồi sản phẩm được thực hiện theo luật liên bang hoặc thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và quý vị.
 • Phát hiện sự cố bảo mật, bảo vệ chống lại hoạt động cố tình làm hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về các hoạt động đó.
 • Gỡ lỗi sản phẩm để xác định và sửa lỗi làm hỏng chức năng dự tính hiện tại.
 • Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền của người tiêu dùng khác đối với việc thực hiện quyền tự do ngôn luận hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư trong liên lạc điện tử của California (Bộ luật Hình sự California § 1546 trở đi).
 • Tham gia vào nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc được có xét duyệt đồng cấp vì lợi ích chung tuân thủ tất cả nguyên tắc đạo đức và luật về quyền riêng tư hiện hành khác, khi việc xóa thông tin có thể khiến không đạt được hoặc làm giảm sút nghiêm trọng thành quả nghiên cứu nếu trước đó quý vị đã đưa ra chấp thuận có hiểu biết.
 • Cho phép trường hợp chỉ sử dụng nội bộ phù hợp với mong đợi của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ giữa quý vị và chúng tôi.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Sử dụng thông tin đó trong nội bộ và đúng luật trong các trường hợp khác, phù hợp với bối cảnh quý vị đã cung cấp thông tin.

THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN, DI CHUYỂN DỮ LIỆU VÀ XÓA

Để thực hiện quyền tiếp cận, di chuyển dữ liệu và xóa được mô tả ở trên, vui lòng gửi yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng cho chúng tôi bằng cách:

Chỉ có quý vị hoặc một người được ủy quyền hợp pháp để hành động thay cho quý vị, mới có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị. Quý vị cũng có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng thay cho con mình nếu trẻ ở tuổi vị thành niên. Quý vị có thể chỉ định người đại diện được ủy quyền bằng cách cung cấp cho chúng tôi bản khai có công chứng.

Quý vị chỉ có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng về việc tiếp cận hoặc di chuyển dữ liệu hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng. Yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng phải:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin giúp chúng tôi xác minh được rằng quý vị là đối tượng mà chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân hay quý vị là đại diện được ủy quyền,
 • Yêu cầu xác minh có thể bao gồm tên, địa chỉ và/hoặc số điện thoại
 • Mô tả yêu cầu của quý vị bằng đầy đủ chi tiết cho phép chúng tôi hiểu, đánh giá và phản hồi yêu cầu đúng cách.

Chúng tôi không thể phản hồi yêu cầu của quý vị hoặc cung cấp cho quý vị Thông tin cá nhân nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu đó và xác nhận Thông tin cá nhân liên quan đến quý vị.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin cá nhân được cung cấp trong yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu của người yêu cầu.

THỜI GIAN VÀ ĐỊNH DẠNG PHẢN HỒI

Chúng tôi sẽ nỗ lực phản hồi yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian (tối đa 90 ngày), chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông báo bằng văn bản về lý do và thời gian kéo dài thêm.

Chúng tôi sẽ gửi phản hồi bằng văn bản qua thư tín hoặc phương thức điện tử, tùy theo lựa chọn của quý vị.

Mọi nội dung tiết lộ chúng tôi cung cấp sẽ chỉ áp dụng cho khoảng thời gian 12 tháng diễn ra trước khi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng. Phản hồi chúng tôi cung cấp cũng sẽ giải thích lý do chúng tôi không thể đồng ý làm theo yêu cầu, nếu có. Đối với yêu cầu di chuyển dữ liệu, chúng tôi sẽ chọn định dạng cung cấp Thông tin cá nhân sao cho có thể sẵn sàng sử dụng được và sẽ cho phép quý vị truyền thông tin từ cơ quan này sang cơ quan khác mà không gặp trở ngại.

Chúng tôi không tính phí xử lý hoặc phản hồi yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng trừ khi phản hồi đó quá đáng, lặp lại hoặc vô căn cứ một cách rõ ràng. Nếu quyết định rằng yêu cầu cần tính phí, chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do chúng tôi đưa ra quyết định đó và đưa ra ước tính chi phí trước khi hoàn thành yêu cầu của quý vị.

Chúng tôi không, và chưa bao giờ, bán Thông tin cá nhân vào bất kỳ thời điểm nào.

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với quý vị bởi quý vị đã thực hiện bất kỳ quyền nào theo CCPA của mình. Nếu không được CCPA cho phép, chúng tôi sẽ không:

 • Từ chối cung cấp cho quý vị hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Thu phí từ quý vị đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp miễn phí cho tất cả những người tham gia, bao gồm thông qua trao quyền lợi hoặc áp dụng hình phạt.
 • Cung cấp cho quý vị mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác.
 • Gợi ý rằng quý vị có thể nhận được mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác.

NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi thông báo về quyền riêng tư này toàn quyền theo quyết định của mình và bất kỳ lúc nào. Khi chúng tôi thay đổi thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ đăng thông báo đã cập nhật trên Trang web và cập nhật ngày có hiệu lực của thông báo. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi những thay đổi được đăng sẽ đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận những thay đổi đó.